ANA MENÜ

Mavişehir Projesi

Farklılığı

Mavişehir Projesi'yle birlikte bin yılların ötesine seslenmek istiyoruz. Bunun için uzun ömürlü doğal malzemeleri, ileri teknoloji imkanlarıyla biçimlendirdik. Atalarımızın kıymetli mirası geleneksel inşa tekniklerini geliştirdik ve büyük bir ilerleme sağladık. Ayrıca ahşap ve taşın mükemmel uyumu, camimize abidevi bir görünüm kazandıracaktır. Böylece, projemizle, "dünyada bir ilk"e imza atacağız.

Cami temeli ve duvarları, beton ve çimento olmadan, tamamen doğal taş ve horasan harcı kullanılarak inşa edilecektir.
Caminin üst yapısı ve kubbeleri tamamen lamine ahşap olacaktır. Kullandığımız ahşaplar, hiçbir tedbir almadan, dış koşullara yüzyıllarca dayanma özelliğine sahiptir. 
Kubbelerin üstü, çift bombeli lamine camla kaplanacaktır.
Minareler ahşap ve 12 şerefeli olacaktır.
Camideki manevi atmosferin korunması amacıyla, cami etrafı tamamen dış revaklarla çevrilecektir.
Cami altında herhangi bir müştemilat yoktur.
Cami tezyinatında, naht tekniğiyle çalışmalar yapılacaktır. Günümüze kadar devam eden duvar üstüne kalemişi süslemeleri kullanılmayacaktır.
Tüm cami alanında 1453 lale motifinden müteşekkil bir tezyinat uygulanacaktır.
Cami dış ölçüsü 63 metre, iç ölçüsü 53 metredir. 
Kubbe çapı 33 metredir.
Kubbeler, Selçuklu motifiyle şekillendirilecektir.
Fil ayakları, lamine ahşap teknolojisiyle inceltilerek imal edilecektir.
Halı, yekpare görünümlü ve16. yüzyıl rumi desenleriyle bezenmiş olarak üretilecektir.
İlk defa, hanımlar mahfili,  hanımların zarafetine uygun bir şekilde tezyin edilecektir.
Minare kaidelerinin her bir köşesinde, Allah (c.c.) ismini temsilen, 66 lale motifinden oluşan birer çini levha çalışması olacaktır.
Caminin tüm duvarlarının iç ve dış köşelerinde, kum saatli mukarnaslı çalışmalar olacaktır.
Mimarlık tarihinde ilk defa, minber ve kürsü aynı tarzda olacak, sadece küçük farklılıklarla ayırt edilecektir.
Mihrap, tamamen ahşaptan ve kündekari tekniğiyle yapılacaktır.
Kapılar ve üst kısmındaki mukarnaslar tamamen ahşap olacaktır.


Atalarımızın kıymetli birikimleri olan klasik inşa tekniklerine geri döndük...
100 yıldan bu yana ilk defa,
doğal taş, ahşap ve cam
gibi uzun ömürlü doğal malzemeleri,
ileri teknoloji teknikleriyle birleştirerek
bin yılların ötesine seslenmek istiyoruz.
Hem varlığı, hemde felsefesiyle, yüzyıllar sonrasına ulaşacak bir proje...